بُردار” یک فضای همکاری جمعی (coworking_space) و رقابتیِ نوآورانه برای استقرار استارتاپ ها‌، تیم‌ ها یا حتی آزاد_کارها و دانش آموخته های صاحب ایده های نو در حوزه‌های مختلف زنجیره صادرات ایجاد کرده و از طریق این فضا به دنبال شبکه‌سازی، هم آفرینی و بسترسازی برای عملیاتی نمودن طرح های صادراتی است.

ایجاد یک فضای یادگیرنده و خلاق با افراد هم صنف – با هدف شناسایی و انتخاب، شکل‌دهی و شتابدهی به فعالیت استارتاپ ها و تیم ها – به منظور دانش افزایی و توسعه مهارت های فردی و تیمی از طریق خدمات مشاوره  و مربیگری حرفه ای، آموزش و تجربه گردانی بوسیله منتورها، کارشناسان و کهنه کاران صادراتی در رویدادها، تورگشت ها و بازدیدهای آموزشی داخلی و خارجی ، حضور در نمایشگاه ها و … با رویکرد تشکیل یا تقویت کار و کسب های نوپا در حوزه صادرات کالا ، پیگیری خواهد شد.

“بُردار” با هدف توانمندسازی شرکت های مدیریت صادرات (EMCs) از جنبه‌های فردی و تیمی و با رویکرد نیازمحور، مهارت های مدیریتی و فنی، راه کارهای نیازسنجی شده‌، مشورت با افراد خبره، شبکه سازی و کنسرسیوم، تنظیم و تسهیل قرارهای ملاقات با شرکای خارجی و رایزنی ها، برندینگ و اعتبار بخشی و …  را به شرکت های پایدارِ صادراتی ارائه می‌نماید.

“بُردار”  در این بخش با رصد شاخص‌های کلیدی، ارزیابی و ارزش گذاری برای اطلاع از وضعیت و کمک به بهبود، رشد و توسعه کار و کسب هایی که برنامه های شتابدهی را با موفقیت به اتمام رسانیده‌اند، همراه و یاری‌رسان آن‌ها می‌باشد.

“بُردار”  تسهیلات لازم جهت خدمات فناورانه، تورگشت های خارجی ، نمایشگاه ها، قرارهای ملاقات کاری و … را طبق ضوابط خود در اختیار استارتاپ ها و تیم ها می گذارد. همچنین شرکت ها را جهت تامین سرمایه به به سرمایه گذاران حقیقی در اتاق بازرگانی و دریافت اعتبارات از طریق بانک ها معرفی می نماید. سایر خدمات مالی شامل ارزیابی و ارزش‌گذاری مربوط به کسب‌وکارهای صادراتی در حال رشد خواهد بود.

در راستای جهت‌دهی و هدایت پژوهشگران به سوی مطالعات و بررسی های راهبردی با تمرکز بر توسعه صادرات و بازارسنجی بین المللی، “بُردار”  خدمات ، منابع تخصصی و حمایت مورد نیاز از شرکت ها را در اختیار پژوهشگران پیشرو در حوزه صادرات قرار می‌دهد