رسالت اصلی شتابدهنده صادرات بردار تسهیل گیری در امر صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی کشور است. این شتابدهنده با تمرکز بر دو بخش تامین کالا و شناسایی بازارهای هدف صادراتی اقدام به توانمندسازی افراد و تیم ها و تربیت واسطه های صادراتی و ایجاد مراکز مرتبط در چرخه مدیریت صادرات کرده است. فرایند تسهیل گری شتابدهنده با تمرکز بر مسئله توانمندسازی افراد و تیمها با حمایت تامین کنندگان کالاهای صادراتی انجام می شود.
در این راستا هدف گذاریهای زیر در شتابدهنده صادرات بردار مد نظر است:
1- ایجاد بستر مناسب جهت شکل گیری شرکت های مدیریت صادرات
2-ایجاد فضایی برای همکاری با تامین کنندگان و توسعه بازار و افزایش میزان فروش شرکت های صادراتی
در دور اول شتابدهنده صادرات از بین بیش از صد تیم متقاضی 23 تیم پذیرش شدند. با توجه به نیاز تیم ها برای فراگیری مفاهیم تخصصی صادرات کارگاه های مختلفی برگزار گردید. تیم ها با استفاده از آموزش های ارائه شده در این کارگاه ها در کنار آموخته های حاصل از جلسات برگزار شده با پشتیبان اختصاصی ، بوم کسب و کار صادراتی و بوم تحقیقات بازار خود را تهیه و ارائه نمودند. در حال حاضر تیم ها وارد مرحله عملیاتی گردیده و با استفاده از خدمات مشاورین تخصصی در حوزه های مختلف در کنار تسهیل در دسترسی به خدماتی مانند طراحی سایت، طراحی لوگو و مترجم برنامه های صادراتی خود را پیش می برند. در راستای نیل به اهداف تعیین شده توسط اتاق بازرگانی اصفهان برای افزایش صادرات استان اصفهان،شتابدهنده صادرات بردار در این مرحله بر آن است که دومین دور پذیرش خود را از بین افراد و تیم های مستعد در حوزه صادرات برگزار نماید. ما در بُردار صادرات حرفه ای را آموزش می دهیم.

تا 6 شهریور ماه
ثبت نام در سایت
تا 6 شهریور ماه
6 تا 15 شهریور ماه
بررسی رزومه و اطلاعات ثبت نام
6 تا 15 شهریور ماه
15 تا 20 شهریور
دعوت از منتخبین بر اساس ارزیابی صورت گرفته جهت مصاحبه
15 تا 20 شهریور
22 تا 24 شهریور
اعلام پذیرشدگان نهایی
22 تا 24 شهریور
اول مهر
شروع دوره دوم شتابدهی صادراتی
اول مهر
ثبت نام دومین دوره پذیرش شتابدهی صادراتی
ثبت نام تأمین کنندگان کالاهای صادراتی