آدرس: اصفهان، خیابان ;کمال اسماعیل، قبل از خیابان پاسداران، پلاک 72 ، ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی اصفهان

شماره تماس: 32208487 (031)

پست الکترونیک: bordarex@eccim.com