قبل
بعدی

درباره بردار

“ بُردار ” یک فضای همکاری جمعی برای استقرار استارتاپ ها‌، تیم‌ ها یا حتی آزاد_کارها و دانش آموخته های صاحب ایده های نو در حوزه‌های مختلف زنجیره صادرات ایجاد کرده است که از طریق برگزاری رویدادهای مشارکتی و ایجاد فضای رقابتی برای نوآوری و خلاقیت در افراد هم‌سطح و هم‌صنف به دنبال شبکه‌سازی، هم آفرینی و بسترسازی برای عملیاتی نمودن طرح های صادراتی شما است.

همکاران بردار

خدمات بردار

آموزش و تمرین - خدمات شتابدهنده بردار
منتورینگ - خدمات شتابدهنده بردار
حمایت مالی - خدمات شتابدهنده بردار
تولید محتوای تخصصی - خدمات شتابدهنده بردار
شبکه سازی - خدمات شتابدهنده بردار

نشانی: اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، پلاک 72 ، ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی اصفهان