عضو شورای راهبردی، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی اصفهان فرخنده و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تجارت بین المللی دانا سپند

مهندس فرشته امینی

رئیس شورای راهبردی، کارافرین و صادر کننده نمونه استان و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان اصفهان

عضو شورای راهبردی و مدیر عامل شرکت تجارت بین المللی دانا سپند

دبیر شورای راهبردی، مدرس دانشگاه و مدیر واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی استان اصفهان

شورای راهبردی شتابدهنده صادرات بردار با برگزاری جلسات متعدد و متناوب، با نگاه به گذشته و توجه به چالش های نو، فرایندی آینده نگر را برنامه ریزی می کند. با توجه به این که شتابدهنده صادراتی بردار اولین شتابدهنده تخصصی صادرات کشور است، تشکیل جلسات کمک بسیاری به ایجاد، اصلاح و تکمیل فرایند شتابدهی کرده است.