Demo Day یکی از مهم ترین برنامه های شتابدهنده های مختلف در سراسر دنیا است. در این روز افراد و تیم های عضو شتابدهنده ها پس از یک دوره آموزش و توانمند سازی، قابلیت های خود را پیش چشم سرمایه گذاران و افراد فعال در زیست بوم کسب و کار به نمایش می گذارند. شتابدهنده صادرات بردار نیز با طراحی این رویداد اقدام به برگزاری آن برای تیم های دور اول کرده است و طی این رویداد جشن فارغ التحصیلی این تیم ها برگزار خواهد شد.

تیم های دور اول شتابدهنده صادرات بردار که علاقمند به ثبت نام در رویداد پایانی دوره اول شتابدهی هستند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ می توانند نسبت به ثبت نام اولیه در سایت بردار اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

این رویداد در 4 محور اصلی زیر برگزار می شود که تیم های محترم بایستی براساس توانمندی کسب شده طی دوره حداقل یکی از این محورها را جهت ثبت نام انتخاب کنند. لازم به ذکر است که فرمت ارائه و داوران پیشنهادی در هر محور متفاوت خواهد بود.

۱- مدیریت صادرات (عقد یک قرارداد مدیریت صادرات پایدار با تامین کننده)

۲- خرید و فروش صادراتی (رسیدن به یک شبکه خرید و فروش صادراتی پایدار)

۳- تحقیقات بازار و مشتری یابی(رسیدن به توانمندی لازم در حوزه آنالیز بازارهای هدف)

۴- کارگزار امور صادراتی (رسیدن به توانمندی لازم در هر یک از مراحل صادرات کالا)

مدیریت صادرات - شتابدهنده بردار
خرید و فروش صادراتی - شتابدهنده بردار
تحقیقات بازار و مشتری یابی - شتابدهنده بردار
کارگزار امور صادراتی - شتابدهنده بردار